Хүрэлтогоот-2022 Pages 1-50

Бид цаашид "Инновац хөгжүүлэгч, энтрепренер сэтгэгч, нийгэм, эдийн засагт нөлөө үзүүлэгч залуу эрдэмтэн судлаачдын хамтрах талбар байх"-ын төлөө ажиллах болно.

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

| 1 | МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ ТАЛАРХАЛ Энэ удаагийн тайланг Дэлхийн банкны ахлах эдийн засагч ноён Жан Паскал Гнаоу, эдийн засагчид болох Батсуурийн Даваадалай, Фанг Гуао, мөн ядуурлын асуудал хариуцсан эдийн

Монголын эдийн засгийн ирээдүйн хөдөлгүүр-Зэс

Монгол Улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын хувь нэмэр өндөр. Сүүлийн 10 жилд буюу 2010-2020 оны хооронд ДНБ, төсвийн орлого, төсвийн хөрөнгө оруулалт их нэмэгдэж, цалин, нийгмийн халамж, улсын хөрөнгө оруулалт өссөн ...

Баялгийн засаглалын индекс 2021

Монгол Улсын уул уурхайн салбар нь 2021 оны Баялгийн засаглалын индекс (БЗИ)-т авч болох 100 онооноос 70 оноо авсан нь 2017 оны индексийн үнэлгээнээс 6 оноогоор өссөн үзүүлэлт юм.

сарын^.9-ний өдөр

сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэххэсгийн 10.1.2 дахь заалт, 10.2 дахь хэсгийг үндэслэн

Монгол Улсын

Дэлхийн эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлэх нөлөө, хөгжлийн хандлага, Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчин олон улсад хэрхэн үнэлэгдэж ... нийгэм эдийн засгийн яриа хэлэлцээр, улс төрийн

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч нийт уул уурхайн салбар

Оюу толгойн нөлөө

Монгол Улсын Их сургуулийн Эдийн засгийн хүрээлэнгийн судлаачид оюу толгойн уурхайн нийгэм, эдийн засагт нөлөөлж буй нөлөөллийн судалгааг хийж, дүгнэлтийг гаргажээ. Оюу толгой нь 2020 оны байдлаар Улсын төсвийн 9.7 ...

СУДАЛГААНЫ БАГ

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл 2 СУДАЛГААНЫ БАГ Зөвлөх баг: Г.Эрдэнэ "Эс Ай Си Эй" ХХК–ийн Судалгаа шинжилгээний газрын захирал

18

3.1.7.ил тод байдлын болон хариуцлагатай уул уурхай, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ зэрэг олон улсын санаачилгыг дэмжин хөгжүүлэх;