Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн сан нь дараах мэдээллийг агуулна: 4.1.1.үнэлгээний талаарх эрх зүйн баримт бичиг; 4.1.2.төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын талаарх товч мэдээлэл; 4.1.3.төслийн байгаль орчны төлөв ...

8.4.5.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийхээр заасан бол төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэлийн үнэлгээ;

7 ХОНОГИЙН ТОЙМ /2023.07.24-2023.07.30/ | Байгаль …

7 ХОНОГИЙН ТОЙМ /2023. 07.24-2023. 07.30 /. БОАЖ-ЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ АЖИЛЛ АЛАА; Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд явагдаж буй Хатгал-Жанхай-Тойлогт, Хатгал-Ашихай 37.9 км замын гүйцэтгэгч ...

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

a. Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ 9 b. Байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой хууль, бодлого, стандартууд 10 c. БОНҮ-ний талаарх АХБ-ны шаардлага 10 iii.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт; Бусад. Оюуны өмчийн мэдээлэл; Бусад мэдээлэл; Шилэн данс. Шилэн данс. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шилэн данс

Guideline For Responsible Mining | PDF

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй бохирдлыг бууруулахад боломжит арга технологи, ашиглах арга 8. Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэлийн үнэлгээ 9.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

дагуу явуулж буй бүхий л үйл ажиллагаандаа "байгаль орчинд халгүй, тогтвортой хөгжил"-ийн зарчмыг хөхиүлэн дэмждэг. ЕСБХБ нь байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдал бол тус

Ministers | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Боловсрол: 1976 онд Ерөнхий боловсролын сургууль. 1982 онд Свердлокс хотын УПИ. 1992 онд Улс төрийн боловсролын академ тус тус төгссөн.