(SEPA EGP)

Суурь үнэлгээний тайланд дурдсанаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын үнэлгээний шинжээчдийн ажлын ачаалал асар их, …

НҮБ-75 Санаачилга. 2020 он ба ирээдүй

Зөвлөлдөх уулзалтыг НҮБ-ын Монгол дахь Суурин зохицуулагч ноён Тапан Мишра албан ёсоор нээж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Сарангэрэл, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайд С.Зулпхар, засгийн газрын ...

Б.ДАВААЦЭРЭН: ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСНИЙ

Байгаль орчны нөлөөллөөс болон хувь хүний үйлдлээс хамгаалах гэх хоёр томоохон асуудал байдаг. Аль болох байгалийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад гол хүн хүч, цаг хугацаа, зардлаа …

Уу уурхай саар ахь БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ …

Уул уурхайн салбар дахь байгаль орчны хууль эрхзйн шинжилгээ 5 3.1.3. ХУУЛИЙН ТСЛИЙН ЕРНХ ИЙ БТЭЦ, ЗОХИЦУУЛАХ ХАРИЛЦАА, ХАМРАХ ХРЭЭ.....53 3.1.4. ХУУЛИЙН ТСЛ БАТЛАГД САНЫ ДАРАА СЭЖ БОЛ ОХ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХУУЛЬ ЗЙН Р ДАГАВ ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

6.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д

Нүүр хуудас | WWF

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар. Бид дэлхийн тэргүүлэх, бие даасан байгаль хамгаалах байгууллагуудын нэг.

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ОЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 13 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 13.1 ДЭХ ХЭСГИЙН "ТӨРИЙН" ГЭСНИЙГ "БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН" ГЭЖ, 14 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН ГАРЧГИЙН "ОЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН НЭГЖ" ГЭСНИЙГ "ОЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨРИЙН ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний тараалт (борлуулалт)-ын тайланг улирал бүрийн эхний сарын 10-ны дотор гаргана.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

3/БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, ТҮҮНИЙ БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТАЛААР САЛБАР ДУНДЫН БОЛОН БҮС НУТАГ ХООРОНДЫН УДИРДЛАГА, БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХАРИУЦАЖ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧАДАВХИЙН ХЭМ ...

Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ - НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ []. 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

хэрэгжилтийн үр дүнгээс ихээхэн хамааралтай бөгөөд байгаль орчны асуудал нь тогтвортой ... Чингэлтэй-Баянзүрх уулсын чулуун нүүрсний галавын терригений хурдас тархсан район- iv:

Эко асуудал | November 2023

Байгаль орчны асуудал нь бидний цаг үед дэлхий нийтийн шинж чанартай болсон. Жишээлбэл, сүүлийн арван жилд ундны усны хомсдолын асуудал тулгамдсан асуудал болоод байна.