А. Тухайн сар

А. Тухайн сарЫН БОРЛУУЛСАН бараа, гүйцэтгэсэн ажил, ҮЗҮҮЛСЭН үйлчилгээний НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТООЦОО. Тухайн сарын нийт борлуулалтын орлого. 1(2+3) Хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан тухайн сарын НӨАТ-аас ...

Онцгой албан татвар | PPT

4 Бүх төрлийн дарс: 35 хүртэл хатуулагтай 1 литр 0.50 1.50 35 ба түүнээс дээш хатуулагтай 1 литр 4.50 6.00 5 Бүх төрлийн пиво 1 литр 0.20 0.20 6 Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах; 11.1.7.хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах. 11.2.Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд дараахь зүйлийг хориглоно:

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.7.1.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжоор болон төр засгийн эрх бүхий байгууллагаас хязгаарласан, эсхүл тийнхүү хязгаарлахыг шаардсан, 5.7.1.2.Импортын барааг цааш нь худалдан борлуулах газар зүйн ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.7.1.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжоор болон төр засгийн эрх бүхий байгууллагаас хязгаарласан, эсхүл тийнхүү хязгаарлахыг шаардсан, 5.7.1.2.Импортын барааг …

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого – Хүнс, хөдөө аж …

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ын "Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил" бүлгийн Аж ...

Монголд ӨДӨРТ дунджаар 311 суудлын, 50 ачааны машин …

2019 оны 1-р сард 58.1 мянган тонн автобензин импортлосон нь 2018 оны мөн үеийн дүнгээс 32.1 мянган тонноор их байна. 2018 оны мөн үед нэг тонн автобензины импортын дундаж үнэ 669.6 ам.доллар байсан бол 2019 онд 549.3 ам.доллар болж 18.0 ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн акт. Хавсралт дэлгэрэнгүй. Сонсох / Сонгосон утга сонсох. Pdf. Word. Хэвлэх. Хуваалцах. Сангийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт. 4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."борлуулалт" гэж барааг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, ажил ...

ГЕГ Эх сурвалж Хавсралт 4-2-6

Орчуулга: ГЕГ-ын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс Эх сурвалж: https://ciferquery.singlewindow/ 1 Хавсралт 4-2-6 ИМПОРТЫН САМАР БОЛОН ТҮҮНИЙ ҮРИЙГ ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ГАДААДЫН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БҮРТГЭХ НӨХЦӨЛ,

Экспорт хийхэд юуг анхаарах вэ

1. Экспортлогч нь тус бутээгдэхүүнийг экспортлогдож болох эсэх, засгийн газрын холбогдох байгууллагаас экспортын лиценз авах шаардлагатай эсэх зэрэг дурэм журмуудыг судална. 2. Экспортлогч нь зорилтот экспортын зах ...

2. Импортын барааны гаалийн үнийг Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын үнэлгээний Хэлэлцээр (цаашид "Хэлэлцээр" гэх), Гаалийн тарифын тухай хуульд заасны дагуу үнэлгээний 6 аргыг хэрэглэн ...

Хавсралт 4-1-2

бүхий байгууллага болон БНХАУ-ын ГЕГ-тай 1. "Импортын "Импортын мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч гадаадын ААН-ийн бүртгүүлэх хүсэлт"-ийг маягтын дагуу …

Хавсралт 4-1-2

бүхий байгууллага болон БНХАУ-ын ГЕГ-тай 1. "Импортын "Импортын мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч гадаадын ААН-ийн бүртгүүлэх хүсэлт"-ийг маягтын дагуу бөглөнө. 1. ААН болон

САЛБАР ХООРОНДЫН ТЭНЦЭЛ

түүнтэй адилтгах орлого 351 1 525 1 876 6 265 10 017 Үйлдвэрлэлийн бусад татвар, цэвэр 0.6 70 43 36 150 Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ 45 1 225 768 2 084 4 122 Үйл ажиллагааны ашиг 3 976 6 769 2 137 6 652 19 535 НЭМЭГДЭЛ ӨРТӨГ, үндсэн үнээр