Хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны жагсаалттай …

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох бүлэг барааны жагсаалт № Барааны төрөл Хууль тогтоомж Нэвтрүүлэх ялгаа 1 Хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй озон задлах бодис Агаарын тухай хуулийн 25.2 ЗГ-ын 2007 оны 95 ...

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ) Тойм

1948 оны 1-р сарын пактын тухай та юу мэдэх хэрэгтэй вэ. Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр нь 100 гаруй улс орнуудын хоорондын хэлэлцээрийг тарифын болон худалдааны бусад саад тотгорыг нэлээн багасгахаар тохиролцсон ...

ГААЛИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ …

Published by Admin on October 25, 2021. Гаалийн байгууллагын gaali.mn цахим системээр дамжуулан та гаалийн байгууллагаас үзүүлж буй гаалийн бүрдүүлэлт, төлбөр тооцоо, лавлагаа, тодорхойлолт, гадаад худалдааны ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ БҮЛЭГ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ ... МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ТАРИФЫН БУС ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ БҮЛЭГ ЖАГСААЛТ ...

Гаалийн ерөнхий газар

Гаалийн тариф. Импортын гаалийн тариф. Ердийн тариф. Нэн тааламжтай тариф. Хөнгөлөлтэй тариф. Экспортын гаалийн тариф. Экспортын тусгай …

1. (a) (b) (c)

(a) зохих гарал үүсэлтэй бараа нь тарифын мөрөнд "А" тэмдэглэгээтэй бол тухайн бараанд ногдуулж байгаа гаалийн татварыг энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдөр бүхэлд нь тэглэнэ;

нунтаглагчийн тарифын жагсаалт

Тарифын хнгллтийн ндэсний жагсаалт •ндсэн хнгллт 366 мр Монгол •ндсэн хнгллт •БангладешУлсад злэх хнгллт •ЛаосУлсадзлэх тусгайхнгллт Солонгос •ндсэн хнгллт •Тусгай хнгллт ...

Эрчим хүчний тухай хууль

2.1. Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх ...