Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Энэ нь нөөц ашиглалтын нэгжийн өртөг ба зардлын объект бүрийн ашигласан нөөцийн хэмжээг тодорхойлох явцыг мөн хамарна. Өртөг тооцох үйл явц нь ерөнхийдөө дараах 5 үе шаттай байна. Үүнд:

Хамгааллын бодлогын баримт бичиг

ашиглах болон нэвтрэх эрхийг нь хязгаарласан тул оршин суугаа газраасаа байршлын хувьд нүүсэн (шилжсэн, газраа болон орон гэрээ алдсан) иргэд ба/эсвэл эдийн засгийн хувьд нүүн ...

М.Даариймаа

Одоо цагт ажлын гүйцэтгэлийн удирдлагын арга барил нь байгууллагын стратегийг гол үйл явц, ажиллагаатай нь холбон өгдөг системчилсэн, нэгдмэл чиг хандлага болон хэрэглэдэг болжээ.

НОГООН БАРИЛГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Гэвч байгалийн гаралтай түүхий эдээр бүтсэн, ус болон эрчим хүчний хэмнэлттэй эко материал энгийн материалаас 20-30 хувь илүү үнэлгээтэй байдаг нь орон сууцны өртөг, үнэлгээнд нөлөөлж байна.

Niigmiin uhaan-08-29

үйлдэл болон хор хохирлыг нь. тодорхойлох - Тохиолдол дахь асуудал. шударгаар шийдэгдсэн болохыг. дүгнэх - Тохиолдлоос гэм буруутай. болохыг тогтоох хянан. шийдвэрлэх үйл явц нь шударга

006. Геологийн зураг — Монгол

Герцений үед Монгол-Охотын бүсийн тектоникийн идэвхитэй үйл явц Саяан-Байгалийн муж болон Сибирийн тавцангийн өмнөт хэсэг дэх тектоник-бялхмалын идэвхжлийг сэргээжээ. Мезозойн эхэн үед ...

05.IPSAS 1 Bolormaa

Төлсөн болон хүлээн авсан хүү, ногдол ашгийг үндсэн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтын гэдэг холбогдох шинж байдлаар нь нэг тайлант үе бүр тууштай ангилна.

Зардлын бүртгэл Лекц 4 | PPT

Энэ аргаар шинжилгээ хийхдээ дараах үе шаттай тооцооллыг хийнэ. Үйл явцын түвшний хамгийн их /дээд цэг/ болон хамгийн бага үзүүлэлтийг харгалзах холимог зардалтай нь хамт сонгон авч зөрүүг ...

Гагнуурын аргон

Энэ нь мэргэжлийн сургалт, орчин үеийн тоног төхөөрөмж, өндөр чанартай материал шаарддаг нэлээд цаг хугацаа шаардсан үйл явц юм. Эцэст нь хэлэхэд, энэ нь хүч чадал, бүрэн бүтэн байдал, болон ...