What is Return to Office in my Workspcae | RTO

Компанийн хувьд энэ нь алдагдсан ашиг, бүтээмж, нөхөн сэргээх зардлын хувьд үнэтэй байдаг. Та сул зогсолтын зардлын тооцоолуур гэх мэт хэрэгслийг ашиглан бизнесийн сул зогсолтын зардлыг ...

Зардлын тооцоо 2020.03.02

зардлын тооцоог тухай бүр гаргаж, зардал, үр өгөөжийн харьцааг энэ хуулийн 12.1.4-т заасан аргачлалын дагуу тодорхойлно" гэж заасны дагуу …

Ариг Банк

аудитлаагүй: сая.төгрөгөөр : Орлого, зардлын зүйл: 1: Хүүгийн орлого: 23,663.25: 1.1. Монголбанкинд ...

Татварын Ерөнхий Газар

Сургалтыг Татварын ерөнхий газрын дэд дарга А.Энхболд нээж, хөтөлбөрт тусгагдсан "Татварын скоринг үнэлгээ", "Татвар төлөгчийн эрсдэлийн үнэлгээ", "Олон улсын татвар", "Давхар ...

Тооцоолуур

1,000 000 001 төгрөгөөс дээш. 30,000,000 төгрөг. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн нэхэмжлэлийн үнийн дүнг нэхэмжилсэн өдрийн Монгол Банкны албан ханшаар …

ТӨСӨЛ БИЧИХ ЗАГВАР | Төслийн загвар | Нэг үндэстэн Нэг …

БИДНИЙ ТУХАЙ. "НЭГ ҮНДЭСТЭН НЭГ БАГ" ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Үндэсний нөөц, давуу талд тулгуурласан өрсөлдөх чадамжтай байгууллага, бүтээгдэхүүн, төслийг дэмжин хөгжүүлэх замаар Монгол хүн Монголдоо элэг бүтэн, эрүүл энх ...

Trade & Development Bank of Mongolia

Хадгаламжийн тооцоолуур. Зээлийн тооцоолуур. Хуримтлалын дүн тооцох. Хадгаламжийн хугацааг тооцох. Тогтмол хадгалах дүн тооцох. Эхний орлого /₮/: …

Лекц 10 Бондын өглөгийн бүртгэл.docx

Бондын өглөгийн бүртгэл Бонд, түүний төрлүүд Бонд гаргалтын бүртгэл Бондыг эргэлтээс гаргах үеийн бүртгэл Цуврал бонд 1. Бонд, түүний төрлүүд Бонд нь хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө зээллэснийг гэрчлэх …

СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл | PDF

СТОУС 16 -г 2019 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөнө. Энэхүү шинэ стандартад түрээсийн бүртгэлийн онол арга зүй хэрхэн тусгагдсан, түүнийг практикт хэрхэн хэрэглэх талаар жишээгээр …

ГТСМТТ

Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нь Цалингийн сан түүний хяналт, төрийн албаны цалингийн мэдээллийн аюулгүй байдалд хяналт тавих, ижил төрлийн мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс ашиглах ...