Б.Энхмандах: Нарны замын дагууд ямар нэгэн шугам, ус зайлуулах …

Нарны зам дагуу хийгдэж байгаа ус зайлуулах шугамын ажилтай холбоотой асуудлаар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын Зам, барилгын хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Энхмандахаас тодрууллаа.

ub-subcenter.mn

- Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм /БНбД 21.02.02/ - Авто зогсоолын норм дүрэм /БНбД 21.05.10/

8.16 Орон сууцны барилгын инженерийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн техникийн үзүүлэлт, аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу зураг төсөл нь зохиогдож, угсралт нь хийгдэх ёстой.

УСАН ЗАМЫН ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ,

Төсөл УСАН ЗАМЫН ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ, ... усны байгууламжийн зогсоолын суурь, гарцыг барилгын зураг төслийг боловсруулахдаа тусгаж болох бөгөөд дараахь ... бохир ус зайлуулах цэг, уул уурхайн ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

Хэвлэх хувилбар

Хадан буурь дээр баригдах шороон боомтын ус үл нэвтрүүлэх элементийн холболтын зураг төсөл зохиоход эвдэрч нурсан хад зайлуулах тэр дундаа тусдаа байх том …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

6 дугаар з йл. Авто зам, замын байгууламжийн санх жилт 6.1.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах,

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

төсөл"-ийн хүрээнд боловсруулав. isbn: Ажил мэргэжлийн лавлахын баталгаажилт Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал тодорхойлолт (ҮАМАТ 08)-ын код: 7116-18 Хөтөлбөрийн индекс: Боловсролын Олон Улсын

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 1.10. Олон жилийн цэвдэг хөрс тархсан газарт байгуулах барилга байгууламжийн төсөл боловсруулахдаа барилгын буурь болон барилгын материалын хөлдүү хөрс гэсэх, мөн эсрэг нөхцөлд ...

SISTEM OF TUNNEL 1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

"Ус хангамж, гадна сүлжээ байгууламж" /БНбД 40-02-16/ 21. "Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ байгууламж" /БНбД 40-01-14/ 22. "Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар ...

БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ

БА-1.1 Зөвшөөрөл шаардахгүй барилга байгууламжийн зураг төсөл Шаардахгүй Шаардахгүй Шаардахгүй 2 . Бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил

Дэд бүтэц

Дэд бүтэц. Дэд бүтцийн мэдээлэл гэдэгт Төрийн захиргааны байгууллага, хүн ам хамгааллын байрлалууд, сургууль, эмнэлэг, орон сууц гэх мэт засгийн газрын, аж үйлдвэрлэлийн үйлчилгээнүүд ...

УС ХАНГАМЖ. ГАДНА СҮЛЖЭЭ БА

ус хангамжийн гадна системийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх зураг төсөл зохиоход заавал мөрдөнө. 1.2. Ус хангамжийн системийн зураг төсөл боловсруулж буй агшинд хүчин төгөлдөр

1.2 Ус зайлуулах системийн зураг төсөл боловсруулахад Монгол улсын "Авто замын тухай" хууль, "Усны тухай" хууль, "Хот, тосгоны ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай" хууль ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Барилга, байгууламжийн байршил. 4.1 Хот суурин газарт авто зогсоол байршуулах газрын хэмжээ, бусад барилга байгууламж хүртлэх зайг БНбД 30-01-04 ба БНбД 30-02-07-гийн дагуу авна. 4.2 Авто зогсоолыг ...