ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1."төмөр замын объект" гэж төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зурвас газар, суурь бүтэц, дагнасан хэрэглээний зам, талбай ...

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

4.1.8."авто замын зурвас газар" гэж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах, цаашид авто замыг өргөтгөх зориулалтаар энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны ...

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1."төмөр замын объект" гэж төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зурвас газар, суурь бүтэц, дагнасан хэрэглээний зам, талбай ...

2.21.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт заасан чиг үүргийн хүрээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөө, удирдамжид эрүүгийн, хэв ...

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж хэрэгжүүлэх ба байгалийн гамшиг, осол сүйрэл, давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөө үүссэн нөхцөлд гарцыг ...

"ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН …

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3-т заасан "Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам"-ын 10 дугаар хавсралтаар батлагдсан "хөдлөх бүрэлдэхүүнийг тоормосны ивүүр, гар тоормосоор бэхлэх норм ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, ашиглалтын түвшинг сайжруулах зорилгоор тогтмол гүйцэтгэх ажлыг; 4.1.6."авто замын ээлжит засвар" гэж авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.1.Эргүүлийн чиглэл нь дараах төрөлтэй байна: 2.1.1. үүрэг гүйцэтгүүлэхээр албан хаагчид хариуцуулсан тодорхой нутаг дэвсгэр; 2.1.2.замын хөдөлгөөнийг хянах байнгын болон зөөврийн хяналтын ...

Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас 2017-2018 оныг "Төмөр замын тээврийн салбарын эрх зүйн ...

АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

10.2.7. автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч, жолооч нь автотээврийн хэрэгслийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах ...

"ОРОН НУТГИЙН ЗАМ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ 2023" …

Жил бүр Цагдаагийн байгууллагаас уламжлан болгон зохион байгуулдаг "Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл" нэгдсэн арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагааг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийслэлээс хөдөө, орон нутгийн ...

Явган зорчигчийн үүрэг, эрх

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоогүй бол зорчих хэсэг дээр удаан зогсох; d) явган хүний зам, зогсоол, амралтын хэсгээс бусад автомашины замаар хурдны зам эсвэл замаар явна.

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

3.1.5. "авто замын зурвас газар" гэж авто зам, замын байгууламж байрлаж байгаа болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалт бүхий газрыг;