Гишүүн байгууллагууд

Уул уурхайн салбарын анхан шатны хороодууд ... уул уурхайн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болон өөрчлөгдөж, өдгөө 25 жилийн ойтойгоо золгоод байна ...

Геологи, уул уурхайн салбарынхныг дэмжих хэлэлцээр …

Монголын экспортын 90 хувийг уул уурхайн салбар дангаараа бүрдүүлж байгаа. Улсад уул уурхай л ашиг оруулж байхад энэ салбарт ажилладаг дарга бус, хөдөлмөрөөрөө амьдардаг хүмүүсийн нийгмийн асуудал, цалин хөлс ...

20.3.Улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, салбарын хэмжээнд хэд хэдэн үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллага байвал хамтын хэлэлцээнд ...

УУЯ-ны дэд сайд Г.Тэмүүлэн: Салбарын хамтын хэлэлцээр …

Уул уурхайн яам, Монголын эрчим хүч, геологи, уул уурхайн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Ажил олгогчдын төлөөлөл хамтран салбарын 2015-2016 оны хамт/тариф/-ын хэлэлцээрийг боловсруулан өнөөдөр хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан ...

2019 9 6-

4.2.4.салбарын хамтын болон цалингийн хэлэлцээрээр ажлын байрыг үнэлж, салбарын цалингийн жишиг тогтоох арга хэмжээг зохих бэлтгэл ханган уул уурхайн

Монгол Улс Уул уурхай

Монгол Улс Уул уурхай Монгол Улсын уул уурхайн салбар нь 2021 оны Баялгийн засаглалын индекс (БЗИ)-т авч болох 100 онооноос 70 оноо авсан нь 2017 оны …

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ …

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХАМТ/ТАРИФ/-ЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР БАЙГУУЛАГДЛАА ... Геологи уул уурхайн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төлөөлөл, салбарын нийт 30 гаруй ажил олгогчдыг төлөөлж Эрчим ...