МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНД …

а/ Шинээр боловсруулан хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 1.Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр; (1.1.1) 2.Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр; (1.3.2) 3.Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөр; (1.23.1, 2.48.6) 4.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр; (1.23.1) 5 ...

УС, ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ

Олон талт хамтын ажиллагаанд суурилсан "Ариун цэврийн байгууламж" төсөлМобиком, Дэлхийн Зөн, Орон нутаг гэсэн 3 талын санхүүжилттэй WASH төсөл.2014-2020 оны хооронд нийт 17 аймгийн 101 суманд Мобиком WASH төсөл хэрэгжсэн ...

Цахим тайлангийн систем

Цахим тайлангийн системд бүртгүүлэх хүсэлт. Аж ахуйн нэгжийн нэр/монгол/: *. Аж ахуйн нэгжийн нэр/англи/: *. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч эсэх: Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч.

CoolAir | Сэрүүн агаар | air conditioner

Үйлдвэрийн барилгын агааржуулалтын схемийг барилгын баримтын бэлтгэл үе шатанд хийнэ. Үйлдвэрлэлийн байрны агааржуулалтын тооцоо нь ариун цэврийн норм, дүрэм журмын дагуу хийгддэг.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

4 7.2.4 нийлүүлэгчийн барааны чанар болон баглаа боодлыг шалгах, үзлэг хийх үйлчилгээ; 7.2.5 нийлүүлэгчийн барааны иж бүрдлийг бүрдүүлэх, тэдгээрийг худалдааны газруудад хүргэх үйлчилгээ; 7.2.6 барааг савлах үйлчилгээ;

MNS 5021-4:2021

БнБД 2.09.12-87, Үйлдвэрийн барилга, ... төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй байна. 1.5 Барилга, байгууламж, өрөө, тасалгаа нь дараах зүйлүүдээс хамгаалагдсан байна. …

TAD

Зохион байгуулалтын бүтэц ба зорилтууд. 1.1.1. Цахилгаан станц, дулааны станц болон цахилгаан ба дулааны. шугам сүлжээний байгууллагуудын үндсэн зорилго нь цахилгаан. дулааны эрчим хүчийг ...

УС ХАНГАМЖ. ГАДНА СҮЛЖЭЭ БА

3.6. Бие даасан усалгааны ус түгээгүүр болон үйлдвэрийн ус түгээгүүрийн сүлжээнд өгч байгаа усны чанар нь ариун цэвэр-эрүүл ахуйн ба үйлдвэрлэлийн технологи,

Хоолойн үйлдвэр

Мэргэжлийн телевизээр дамжуулах хоолой шалгах төхөөрөмж нь ариун цэврийн шугам сүлжээний байдлыг хялбархан үнэлэхэд тусална.Энэ нь шинэ сүлжээний нягтрал болон хуучирсан сүлжээний ажлын төлөв байдлыг хоёуланг нь ...

ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦ. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН НОРМ. PETROL SUPPLING stations FOR CARS. fire safety requirements. 2014 оны 4 дүгээр сарын 15-ны. өдрөөс эхлэн мөрдөнө. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ. Энэхүү барилгын норм ба дүрмээр авто тээврийн ...

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

1/газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, газрын хэвлийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулж хангах; 2/газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах ...

Нутаг дэвсгэрийн ашиглалтын онцгой нөхцөлтэй бүсүүд: Ариун цэврийн хамгаалалтын бүс, соёлын өвийн объектуудын хамгаалалтын бүс, усны хамгаалалтын бүс, ундны болон аж ахуйн усан ...