6.2.43 Орчны шахалт (холголт)-ын үйлчлэлээр хийх төмөр бетон элементийн тоцоо нь төмөр бетон элементийн гадаргад нормаль хязгаарлагдмал талбайд үйлчлэх шахах хүчний үйлчлэлийн үед хийгддэг.

PDF-г шахах

PDF-г шахах. Шилдэг pdf компрессор онлайн. Чанарын алдалгүйгээр PDF файлын хэмжээг багасгах. Сонгосон хэмжээ эсвэл PDF-ийг pdf файлын хэмжээгээр шахаж ав. Жишээ нь pdf-ийг 100kb-ээр онлайнаар шахаж эсвэл pdf файлыг хэмжээг 200kb-аар ...